Retur- og reklamationsret


Onlinekøb via hjemmesiden.


Du har 14 dages returret fra du modtager varen. Du skal blot sørge for at
varen er forsvarligt indpakket og afleveret til Postdanmark, anden
fragtmand, eller til os på vores lager senest 14 dage efter modtagelsen.
Du betaler selv fragten. Du kan evt. også nægte at modtage varen fra
fragtmanden eller posthuset, så får vi den automatisk retur. Når vi har
modtaget varen returbetaler vi dine penge tilbage.
Det er en betingelse for returretten, at varen tilbageleveres i samme stand,
som du modtog den i.
For alle varer gælder den 24 måneders reklamationsret, som købeloven
foreskriver.


Reklamation og garanti


Alle varer du køber hos EPO-cykler er dækket af reklamationsret og i
nogle tilfælde en leverandørgaranti. Garanti kan variere fra mærke til
mærke og have forskelligt indhold, men reklamationsretten er lovfæstet og
følger alle produkter.
I overensstemmelse med købelovens regler ydes du som forbruger 24
måneders reklamationsret på alle varer.


For varer med begrænset levetid er din reklamationsret dog begrænset til
den holdbarhedsperiode, der er sædvanlig for den pågældende vare.
Bemærk at der kun er 6 måneders reklamationsret på batteriet.

Opdager du en fejl eller mangel ved en købt vare, skal du inden 30 dage
kontakte EPO-cykler og forklare, hvori fejlen eller manglen består.
Reklamation kan foretages ved at kontakte vores kundecenter via mail.
Lider varen af en fejl eller mangel, vil EPO-cykler sørge for at reparere
varen eller alternativt foretage omlevering, hvis det ikke medfører
uforholdsmæssige omkostninger for EPO-cykler.

Med mindre andet er aftalt, ydes erhvervsdrivende alene 12 måneders
reklamationsret, idet reklamation skal ske straks en fejl eller mangel
konstateres.

Erhvervsdrivende har pligt til at foretage en sådan undersøgelse af en
købt vare, som ordentlig forretningsbrug kræver.


Garanti skal tilføre noget udover reklamationsretten, det kan være at
slitagedele dækkes eller andre fejl som ikke er direkte knyttet til en
produktionsfejl. Du finder information om garantibetingelser i
brugsanvisningen og ofte også på producentens hjemmesider.
Hvis du ønsker at læse mere om dine rettigheder som forbruger, så
anbefaler vi Forbrugerstyrelsens hjemmesider hvor du finder god
information om reklamation.


Reklamation


Selvom EPO-cykler handler med kendte kvalitetsprodukter hænder
det desværre, at en vare går i stykker. Nedenfor kan du læse om,
hvordan du som forbruger er stillet i en sådan situation. Du skal være
opmærksom på, at det kun gælder varer, der er omfattet er
reklamationsretten.
Reklamationsret
Alle varer er omfattet af 24 måneders reklamationsret - det betyder,
at du i op til 24 måneder fra købsdato kan reklamere over eventuelle
fejl.


Bevisbyrden


Der kan i visse tilfælde være tvivl om, hvorvidt en fejl er dækket af
reklamationsretten. Viser fejlen sig inden for de første 6 måneder
formodes fejlen at have været til stede ved overdragelsen, og det er
sælger der skal sandsynliggøre det modsatte. De resterende 18
måneder er det som udgangspunkt køber, der skal godtgøre dette.
Hvis produktet har en mangel
Hvis du mener, at dit produkt lider af en mangel, vil vi udbedre
manglen ved at lade dit produkt reparere af autoriserede fagfolk, men
i visse tilfælde kan andre løsninger også komme på tale (jvf.
købeloven). Du kan kræve omlevering, såfremt dette ikke medfører
urimelige omkostninger for EPO-cykler, og at reklamationen i øvrigt
er berettiget.


Reparation og returnering


Har du købt din vare via hjemmesiden, kan du også vælge at sende
varen til os benyt vores standardfortrydelsesformular .
For at lette behandlingen af din reklamation bedes du vedlægge kopi
af din faktura, udførlig fejlbeskrivelse samt information om, hvordan vi
kan komme i kontakt med dig. Varen, der reklameres over, skal
sendes til:
EPO-cykler ApS, Anhøj 5, 8700 Horsens


Slitage, ukorrekt brug m.v.


Du skal være opmærksom på, at der ikke er tale om en mangel, hvis
denne skyldes slitage (f.eks. punktering, slidte bremser), ukorrekt
brug (f. eks. i strid med brugsvejledningen) eller ydre påvirkninger (f.
eks. trafikuheld). I givne tilfælde skal du selv afholde omkostningerne
ved en eventuel reparation.


Er dit produkt ældre end 24 måneder


Hvis produktet er ældre end 24 måneder, er det ikke længere dækket
af reklamationsretten, og derfor skal du selv afholde udgifterne til en
evt. reparation.